Cenaze Selası ve Türkçe Anlamı

Haberdar et...

musluman_turkler

Cenaze selası vefat eden bir Müslüman’ın vefatını ilan etmek için minarelerden verilir. Sözleri vefat edene rahmet, af ve mağfiret dileyen dualar ihtiva eder. Her insanın hayatının sona ereceği, sonsuz olanın ancak Allah olduğunu hatırlatan ifadeler kullanılır. Genellikle hüzün verici bir makam olduğu için “Saba” makamında irticalen (emprovize olarak) okunur. Selanın uzunluğuna göre makam geçkileri yapılır.

Cenaze Selası’nın Arapçası

Sala, sala, salaaa, Ya muhavvile’l havli ve’l ahval, havvil halena ila ahseni’l hal

Sala, Accilu bi’s salati gable’l fevt, ve accilu bi’t tevbeti gable’l mevt

Sala, Küllü nefsin zaigatü’l mevt, sümme ileyna türce’un

Sala, İnna li’llahi ve inna ileyhi raci’un

Sala, Ya Seyyidel evveline ve’lahirin ve selamün ale’l mürselin, ve’l hamdü li’llahi rabbi’l alemin

Cenaze Selası’nın Türkçe anlamı

Ey halleri ve yılları değiştiren Allah’ım; bizim durumumuzu en iyiye tebdil et

Vakti geçmeden namaz kılmakta acele edin ve ölüm gelmeden önce tevbe etmekte acele edin

Her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz

Biz Allah’a aidiz ve yine O’na döneceğiz,

Öncekilerin vede sonrakilerin Efendisi’ne selam olsun,

Allah’ın bütün elçilerine selam olsun,

Hamd yalnız alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!

Sonunda da vefat edenin ismi söylenir.

Bu cenaze selası Anadolu’da, bilhassa Konya’da meşhurdur. Fakat cenaze selası yukarıdaki haliyle kaybolmaya yüz tutmuştur. Genel olarak ise ülkemizde bir cenaze olduğu zaman minareden cuma günü ezandan önce verilen selanın aynısı verilmektedir.

Cuma Selası’nın Arapçası

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!”

Cuma Sela’sının Türkçe Anlamı

Ey Allah’ın Resulü, salat ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Habibi, salat ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Arşının nuru, salat ve selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın mahlukatının en hayırlısı, salat ve selam senin üzerine olsun!

Öncekilerin vede sonrakilerin Efendisi, salat ve selam senin üzerine olsun!

Hamd alemlerin Rabbi olan Allahâ mahsustur!”

Şehit Ömür Erbay
Şehit Fazlı Altuntaş
Haberdar et...

2 Mesaj

  1. Öner AYDIN Eylül 23, 2016
    • admin Eylül 23, 2016

Mesajınız